Változások az adóhatósági iratok kézbesítésének szabályaiban

Írta: Németh Csaba , - Frissítve: 27th February, 2013 - 4:15pm

Téma: 

Az adóhatósági iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések ismerete minden adózónak elemi érdeke. Tájékoztatónk célja a szabályok változásainak összefoglalása. Az adóhatósághoz bejelentett cím valótlanságának valamennyi következményét 2013. január 1-jétől az adózó viseli. Az adóhatóság nyilvántartásában szereplő címre szabályosan kiküldött, azonban eredménytelenül kikézbesített irathoz ettől az időponttól kezdődően minden esetben a kézbesítés „sikerességét” társítja a jogalkotó.

Amennyiben tehát a címzés megfelelő (az adózó vagy képviselője, illetve a kézbesítési meghatalmazottja nevére és bejelentett címére szól), alkalmazható a fenti vélelem, függetlenül attól, hogy a tértivevény milyen jelölést tartalmaz. A kézbesítés következményei az adózót terhelik, ami azt jelenti, hogy az adóhatóság úgy kezeli az adózó ügyét, mintha az adóhatósági irat tartalmát ténylegesen megismerte volna. 2013. január 1-jétől, ezt az adóhatóság közzéteszi honlapján (www.nav.gov.hu); adószám szerint beazonosítva 15 napra kihelyezi a küldemény legfontosabb adatait. A közzététellel egyidejűleg az irat adatairól az adóhatóság az ügyfélkapun keresztül elektronikus úton értesíti a hozzáféréssel rendelkező adózót, képviselőjét vagy meghatalmazottját. A közzétételtől számított 15 napon belül az adózónak akkor is lehetősége van a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelme benyújtására, ha az előterjesztésre nyitva álló határidő már eltelt, vagy abból 15 napnál kevesebb van hátra. Összefoglalva tehát megállapítható, hogy a megváltozott szabályrendszer nyomán szigorodott az adózók felelőssége az adóhatósági nyilvántartásokban szereplő lakóhely, illetve székhely valódiságával kapcsolatban, ezért a változások kellő időben való bejelentése minden adóalany érdekében áll.

Kapcsolódó cikkeink